Kontakt
Emri Mbiemri
 
Emaili
 
Subjekti
 
Permbajtja
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
 
Na Kontaktoni
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Rruga "Papa Gjon Pali II"
Numer 3, Kati 2, Tiranë

Numer Telefoni: 042 236 762

Email: info@asig.gov.al